Maandelijkse archieven: augustus 2023

Frontline, resistentie

We plaatsen geen vlooi pîpetten meer van Frontline. Zowel niet de blauwe als de groene wegens resistentie. Dit artikel komt van een dienrenarts. Als dierenartsassistente raadt ik Frontline ook al een tijd niet meer aan. Parasieten bouwen na verloop van tijd een resistentie op tegen parasietenmiddelen. Daarom staan deze middelen continu onder ontwikkeling en verschijnen […]