Frontline, resistentie

We plaatsen geen vlooi pîpetten meer van Frontline. Zowel niet de blauwe als de groene wegens resistentie. Dit artikel komt van een dienrenarts. Als dierenartsassistente raadt ik Frontline ook al een tijd niet meer aan. Parasieten bouwen na verloop van tijd een resistentie op tegen parasietenmiddelen. Daarom staan deze middelen continu onder ontwikkeling en verschijnen er steeds nieuwe middelen. Van Frontline is bekend dat het zijn werking begint te verliezen. De meeste dierenartsen zijn daarom overgestapt op andere middelen met een andere werkzame stof. Zodoende zal het advies van een dierenarts per jaar kunnen verschillen. Ik zie ook steeds vaker mensen aan mijn balie die hun vlooienplaag niet bestrijdt krijgen en Frontline blijken te gebruiken.

Bert Claeskens