Tijdelijke sluiting omwille van COVID-19!

Gezien de huidige situatie omwille van COVID-19 zijn we genoodzaakt om ons hotel te sluiten.

Het is niet meer economisch verantwoord om ons hotel langer open te houden.

Ook al moet iedereen thuis blijven “in hun kot” waardoor alle baasjes de reservatie annuleren, met alle begrip, toch vindt de regering het niet nodig om de dierenpensions ook een tegemoetkoming voor te stellen of een versoepeling van sociale bijdragen en andere vaste kosten.

Heel wat collega’s gaan hierdoor in de problemen komen maar wederom worden de dierenpensions hierbij vergeten. Onze vaste kosten, afbetalingen blijven ook verder lopen maar toch zijn er hier geen maatregelen voor nodig. Ook al raakt ook dit onze inkomsten die we nodig hebben om de zaak verder te laten gaan.. 

We beseffen maar al te goed dat dit nog heel wat tijd in beslag gaat nemen en dat er de schrik gaat inzitten bij heel veel Belgen om verdere plannen te maken voor de zomervakantie. Waar wij alle begrip voor hebben.

We vinden het jammer dat we onze baasjes en poezels niet langer gaan kunnen verder helpen en moeten afwachten wat de toekomst brengt.

Hou jullie goed, verzorg uzelf en uw naaste en graag…tot in betere tijden.

Blijf gezond!

Bert Claeskens